Golden Age

Blandingsflaske

Blandingsflaske

kr 129,00Pris

Har du allerede en viden/fornemmelse om hvilke blomsterenergier der kan få dig i balance, kan jeg fylde/genopfylde en blandingsflaske til dig. 

 

Alle blandingsflasker bliver lavet på Grandervand. Vitaliseret vand styrker vandets naturlige egenskaber (hukommelse og overlevelse), skaber liv, balance og grønne besparelser, uden vedligeholdelse eller driftsomkostninger.

 

Dosering:

4 dråber minimum 4 gange dagligt i lidt vand eller direkte i munden. Vejledning står også beskrevet på flasken.

 

 

 1. Bævreasp - skaber indre ro, tryghed og tillid (du er bange men ved ikke hvad du er bange for)
 2. Kirsebærblomme - sindsro (du er bange for at miste kontrollen over dig selv, hysterisk)
 3. Abeblomst - mod og tapperhed (du føler angst i forbindelse med en bestemt ting, generthed)
 4. Rød hestekastanje - omsorg uden ængstelse (du bekymre dig overdrevent om andre)
 5. Soløje - ro, selv i nødsituationer (du har været ude for en stor forskrækkelse)
 6. Cerato - stoler på egen intuition (du ved hvad du vil, men søger andres bekræftelse)
 7. Ensian - overvinder forhindringer (du føler dig modløs og nedslået når ting ikke lykkes)
 8. Tornblad - håbet vender tilbage (du føler alt er håbløst, du opgiver)
 9. Avnbøg - vitalitet og styrke, klarer dagligdagens rutiner (du udsætter opgaver, kan ikke tage dig sammen)
 10. Knavel - balance, beslutsomhed (du har svært ved at vælge mellem to ting)
 11. Skovhejre - kender sin rette vej/opgave (du har mange interesser men er usikker på hvilken vej der er den rigtige)
 12. Kastanjeknop - bruger sine erfaringer (du laver altid de samme fejl)
 13. Klematis - jordforbindelse, grounding (du dagdrømmer ofte, du er flyvsk)
 14. Kaprifolie - at kunne leve med fortiden (du hænger meget fast i fortiden)
 15. Agersennep - glæde over livet (du er i korte perioder ked af det, men ved ikke hvorfor)
 16. Oliventræ - vitalitet, indre regeneration (du føler dig træt efter en belastende periode)
 17. Hvid hestekastanje - sindsro, klart hoved (dine tanker kører ofte i ring og du har svært ved at koble fra)
 18. Hunderose - indre motivation (du har affundet dig med en situation og resignerer)
 19. Lyng - indfølingsevne, lytter til andre (din snakkesalighed gør dig ensom)
 20. Balsamin - tålmodighed (du er meget utålmodig og derfor også meget irritabel)
 21. Vandrøllike - samhørighed med andre (du ynder at være alene men føler dig trods dette af og til ensom)
 22. Agermåne - man tør vise hvem man er (du gemmer dine sande følelser bag en munter facade)
 23. Tusindgylden - selvbestemmelse, viljestyrke (du kan ikke sige "nej". svag viljestyrke)
 24. Kristtorn - storhjertethed, kærlighed (du er misundelig, jaloux eler tænker på hævn)
 25. Valnød - kan vænne sig til det nye, tro mod sit "kald" (du har svært ved at væne dig til forandringer, er sensitiv for andres humør)
 26. Sødæble - accept af egen krop (du føler dig uren, og/eller der er noget ved dig selv du ikke kan lide)
 27. Elm - vished om, at vanskeligheder kan klares (du føler dig ikke dit ansvar voksen, og føler dig overbebyrdet)
 28. Lærk - "jeg kan godt" (du har næsten ingen selvtillid og er bange for at mislykkes)
 29. Eg - udholdenhed med erkendelse af egne grænser (du er en stærk person og kæmper videre, selvom du er udmattet)
 30. Skovfyr - tilgiver sig selv (du føler dig skyldig og bebrejder dig selv)
 31. Fuglemælk - neutraliserer traumer/chok, trøster (du føler dig meget bedrøvet, fx efter et tab)
 32. Ægte kastanje - at kunne se lyset igen (du føler stor indre smerte, livskrise)
 33. Guldpil - tager ansvar for sig selv (du føler selvmelidenhed og forbitrelse)
 34. Bøg - tolerance (du føler dig kritisk og intolerant overfor andre)
 35. Cikorie - ægte "moder"kærlighed og omsorg (du er overdrevent beskyttende overfor dine pårørende)
 36. Kildevand - slipper strenge krav til dig selv, nyder livet (du sætter dine forventninger for højt, for megen selvdisciplin)
 37. Jernurt - slapper af, vil mindre (din overdrevne entusiasme fører nogle gange til overanstrængelse)
 38. Vinranke - at kunne lede uden dominans (du er meget ambitiøs, føler dig dominerende og ufleksibel)